scootmobielparkeerplaats
Scootmobiel en de praktijk

De scootmobiel is een vervoersvoorziening welke door gemeenten in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wordt verstrekt. De voorziening is voor veel mensen een oplossing ter compensatie van een mobiliteitsprobleem en is dan ook niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Uit de praktijk blijkt dat scootmobielgebruikers veelal niet weten hoe zij met de scootmobiel moeten omgaan. Aan welke regels moet men zich houden in woongebouwen of op de openbare weg: waar mag ik parkeren, rijden, opladen, etc. Vooral bij calamiteiten kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan!

Scootmobielwegwijzer heeft hiervoor de oplossing!

Het idee is ontstaan om een pictogram als standaard aanduiding voor scootmobielgebruik te ontwikkelen. Door ons pictogram te gebruiken op bijvoorbeeld bewegwijzeringsborden wordt een optimale herkenning gecreëerd voor zowel scootmobielgebruikers en niet scootmobielgebruikers.

De bewegwijzeringsborden zijn aan diverse partijen in de markt voorgelegd en de uitkomst was unaniem: de scootmobielborden verduidelijken het gebruiksverkeer van de scootmobiel en vergroot de veiligheid.


Toekomstige ontwikkelingen

Het gebruik van de scootmobiel neemt per jaar meer dan gemiddeld toe. Hiervoor zijn de volgende oorzaken te noemen:

  • De vergrijzing van de bevolking; tot het jaar 2040 neemt de groep ouderen per jaar meer dan gemiddeld toe. Ouderen zijn de grootste gebruikersgroep van de scootmobiel.
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO); gemeenten verstrekken scootmobielen als vervoersvoorzieningen. Mensen, die gecompenseerd moeten worden in hun mobiliteitsbeperkingen, kunnen een scootmobiel aanvragen. Wij zijn van mening dat de scootmobielverstrekking door gemeenten per jaar toeneemt, ondanks het feit dat er steeds meer (financiële) verantwoordelijkheid wordt gevraagd van de scootmobielgebruiker.
  • De vrije (commerciële) markt: steeds meer commerciële leveranciers springen in de groeimarkt van scootmobielen. De aanschaf van scootmobielen door particulieren is de afgelopen jaren meer dan gemiddeld toegenomen.

De conclusie is dat het gebruik van scootmobielen jaarlijks meer dan gemiddeld toeneemt en daarmee de vraag naar verduidelijking rondom het scootmobielverkeer in de breedste zin van het woord. Scootmobielwegwijzer neemt hierin het initiatief!Scootmobiel in Cijfers

Een scootmobiel kost – afschrijving meegerekend – tussen de tien en vijftien cent per kilometer. Hiermee ligt dit net onder de prijs van het regulier openbaar vervoer (16 cent). Het gebruik van de scootmobiel lijkt op dat van de fiets: vooral korte en middellange afstanden. De scootmobiel wordt door iedere gemeente in Nederland verstrekt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om voor deze vervoersvoorziening in aanmerking te komen, wordt de afweging gemaakt in hoeverre het ondervinden van problemen met het fietsen moet worden gecompenseerd. Deze afweging kan per gemeente verschillen.

Jaarlijks worden rond de 600 mensen bij de spoedeisende hulp behandeld na een ongeluk met een scootmobiel. Bij driekwart van de gevallen gaat het om ongevallen waarbij géén andere weggebruikers betrokken zijn.

Momenteel rijden er in Nederland ruim 150.000 scootmobielen rond. De verwachting is dat over twintig jaar dit aantal toegenomen is tot ruim 650.000 scootmobielen!


Bronnen: Adviesdienst Verkeer en Vervoer 2007 en onderzoek Consument en Veiligheid (2002) van Veilig Verkeer Nederland.
De woningstichting

“Met deze bewegwijzeringsborden kunnen wij ons scootmobielbeleid optimaal ondersteunen. >>De Brandweer

“Dit is dé uitkomst op onze wekelijkse vragen over het stallen van scootmobielen in grotere gebouwen. >>De Zorginstelling

“Een innovatieve ontwikkeling die inspeelt op de actualiteit én de toekomst. >>

® Scootmobielwegwijzer.nl