scootmobielparkeerplaats
Scootmobielwegwijzer én...

Woningcorporaties >>
Zorginstellingen >>
Gemeenten >>


“Veiligheid boven alles”

Zorginstellingen worden ook geconfronteerd met een toename van het aantal scootmobielen. Een bijkomend thema bij zorginstellingen, in tegenstelling tot woongebouwen, is de aanwezigheid van de minder mobiele bewoners en het verzorgend personeel. Mensen die in een zorginstelling wonen of verblijven zijn vaak kwetsbaarder dan diegene die zelfstandig wonen. De toenemende aanwezigheid van scootmobielen in deze instellingen vormen dan ook een punt van aandacht.

Er bestaat behoefte aan het verduidelijken van het gewenste rijgedrag (rijsnelheid, parkeren en stallen, etc.), met als doel het veiliger maken het scootmobielverkeer voor alle bewoners en personeel in de instelling.

Doordat zorginstellingen veelal een bepaalde bewonersomvang hebben, stelt de brandweer een gebruiksvergunning op. Deze vergunning bevat bepalingen over de eisen die gesteld worden aan parkeerruimten, maar ook aan het vrijhouden van vluchtwegen zoals galerijen en branddeuren. Het vrijelijk parkeren van scootmobielen is veelal in strijd met de gebruiksvergunning.

Een goed scootmobielbeleid is van essentieel belang voor alle gebruikers van de zorginstelling. Scootmobielwegwijzer kan u hierin ondersteunen.


Onze producten

Wij hebben de volgende producten ontwikkeld:

Vraag nu vrijblijvend onze informatiefolder met prijslijst aan.

® Scootmobielwegwijzer.nl