scootmobielparkeerplaats
Scootmobielwegwijzer én...

Woningcorporaties >>
Zorginstellingen >>
Gemeenten >>


“Wij moeten een verantwoorde voorziening verstrekken”

Gemeenten verstrekken de scootmobiel als (aanvullende) vervoersvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mensen die moeite hebben met bijvoorbeeld fietsen en nog te goed zijn voor een rolstoel, kunnen in aanmerking komen voor een scootmobiel. Deze voorziening is voor veel mensen een uitkomst.
Bij de afhandeling van een aanvraag voor een scootmobiel moeten gemeenten rekening houden met het aspect “verantwoorde voorziening”. Dit aspect, nog voortkomend uit de voormalige wetgeving Wet voorzieningen gehandicapten, gaat over het verantwoord gebruik door de cliënt zelf. Naast de technische vaardigheid moet iemand ook daadwerkelijk gebruik willen en kunnen maken van de scootmobiel. Het gevoel van veiligheid speelt hierin een grote rol. Mensen moeten vertrouwd zijn met de voorziening.

Om gemeenten te ondersteunen in de uitoefening van haar taak om een verantwoorde voorziening te verstrekken, heeft Scootmobielwegwijzer de RijWijzer en de sticker ontwikkelt. Beide producten zijn bedoeld als onderdeel bij de toekenning van de scootmobiel en om zo het niet gebruik van de scootmobiel zoveel mogelijk tegen te gaan.

De RijWijzer biedt in toegankelijke taal de spelregels in het verkeer aan, terwijl de sticker het gevoel van veiligheid moet vergroten.

Kortom: Scootmobielwegwijzer biedt visuele ondersteuning bij het scootmobielbeleid en informeert uw bewoners.


Onze producten

Wij hebben de volgende producten ontwikkeld:

Vraag nu vrijblijvend onze informatiefolder met prijslijst aan.

® Scootmobielwegwijzer.nl